“Ma trận: Hồi sinh” có hot bằng loạt phim đình đám này?

Ngược dòng thời gian với những tựa phim đình đám của Hollywood về chủ đề hồi sinh ký ức.

Chủ đề về ký ức và hồi sinh quá khứ là một trong những đề tài được các nhà làm phim Hollywood ưa thích. Dưới đây là những bộ phim về chủ đề này đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

The Matrix (tựa Việt: Ma Trận)

"Ma trận: Hồi sinh" có hot bằng loạt phim đình đám này? - 1

The Matrix – bộ phim kinh điển của điện ảnh Hollywood

The Matrix nổi lên như một hiện tượng phòng vé vào cuối thế kỷ XX và trở thành biểu tượng văn hóa điện ảnh bên cạnh những cái tên như Star Wars, The Terminator. Tác phẩm của bộ đôi đạo diễn nhà Wachowski chính là bệ phóng đưa tên tuổi của nam tài tử Keanu Reeves nổi danh khắp Hollywood.

"Ma trận: Hồi sinh" có hot bằng loạt phim đình đám này? - 3

Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss trở lại trong Ma Trận: Hồi Sinh

Gần hai thập kỷ sau khi bộ ba phim Ma Trận khép lại với sự ra đi của cặp đôi Neo (Keanu Reeves) – Trinity (Carrie-Anne Moss), đạo diễn Lana Wachowski đã quyết định mang thương hiệu thành công bậc nhất những năm đầu đầu thế kỷ 21 trở lại màn ảnh rộng. Với cái tên Ma Trận: Hồi Sinh (tựa gốc: The Matrix Resurrections), phần phim thứ tư của loạt phim này cũng “hồi sinh” luôn cặp đôi chính Neo và Trinity. Mười tám năm sau, Keanu Reeves và Carrie-Anne Moss quay lại Ma Trận, vẫn phong độ, vẫn lôi cuốn và chứng tỏ vì sao họ được coi là biểu tượng của thương hiệu này. Mới đây trailer đầu tiên của Ma Trận: Hồi Sinh vừa được nhà Warner Bros hé lộ.

“).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_5113b1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1287384&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_5113b1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_5113b1.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_5113b1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_5113b1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1287384&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_5113b1″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_5113b1.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_5113b1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_5113b1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1287384&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_5113b1″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_5113b1.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_5113b1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_5113b1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1287384&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_5113b1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_5113b1.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_5113b1){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_5113b1”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1287384&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_5113b1″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_5113b1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1287384&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_error2”);
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_5113b1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1287384&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_error3”);
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_5113b1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1287384&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_error4”);
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_5113b1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1287384&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_error5”);
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_5113b1){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1287384&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b11 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b11”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b11){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b11.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b12 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b12”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b12){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b12.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b13 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b13”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b13){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b13.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b14 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b14”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b14){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b14.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b15 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b15”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b15){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b15.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b16 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b16”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b16){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b16.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b17 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b17”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b17){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b17.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b18 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b18”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b18){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b18.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b19 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b19”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b19){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b19.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_5113b110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_5113b110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_5113b110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1287384&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_5113b110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_5113b1 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_5113b1.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1287384~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI4NzM4NCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1287384_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, articleId_24h:’1287384′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_5113b1″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_5113b1”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_5113b1”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_5113b1_container”).length) {
$(“#zplayer_5113b1_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_5113b1”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_5113b1”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_5113b1”, “swpier_container_zplayer_5113b1″,”swiper_active_slide_zplayer_5113b1”, “pagination-zplayer_5113b1″,”wrapper_zplayer_5113b1”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_5113b1”, “prvVid_recommendzplayer_5113b1”, “nxtVid_recommendzplayer_5113b1”);
$(“#box_recommend_zplayer_5113b1”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_5113b1 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_5113b1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1287384&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_5113b1.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_5113b1 = document.getElementById(“zplayer_5113b1_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_5113b1){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1287384&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_5113b1.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_5113b1 = document.getElementById(‘zplayer_5113b1_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_5113b1){
docGaPreroll_zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_5113b1.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_5113b1 = document.getElementById(‘zplayer_5113b1_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_5113b1){
docGaOverlay_zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_5113b1.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_5113b1 = document.getElementById(‘zplayer_5113b1_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_5113b1){
docGaPostroll_zplayer_5113b1.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_5113b1.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_5113b1.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_5113b1 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_5113b1_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Theo Tiểu Nhi (Dân Việt)
XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT