Chi Pu “bắn” ngoại ngữ sau 2 tuần sang Mỹ có gây bão bằng Ngọc Trinh nói tiếng Anh?

Chẳng riêng gì Chi Pu phiên bản du học sinh, loạt sao này cũng từng làm cộng đồng mạng “náo loạn” một thời nhờ khả năng nói song ngữ.

Mới đây, những chia sẻ “nửa tây, nửa ta” của Chi Pu sau 2 tuần sang Mỹ du học đã đem lại sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Cụ thể thì trong một lần livestream cùng người hâm mộ,  giọng ca Anh Ơi Ở Lại chưa nói hết một câu tiếng Việt thì đã vội thêm vào vài từ tiếng Anh ngộ nghĩnh, chẳng hạn như: “make it complicated”, “enjoy cái moment”, hay thậm chí là “hoạt activities” gây… hoang mang cực độ. 

“).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_113411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1297464&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=midpoint”;
document.getElementById(“link_ga_midpoint_zplayer_113411″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_113411.player.on(“content_third_quarter”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_113411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_113411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1297464&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=third_quarter”;
document.getElementById(“link_ga_third_zplayer_113411″).innerHTML = ”;
}
}
});
videozplayer_113411.player.on(“content_complete”, function(){
// Gọi GA load video
if(v_videoviewership_log_zplayer_113411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_videoviewership”);
if(document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_113411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_videoviewership = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_viewership.php?id_news=1297464&id_cate=731&v_thiet_bi_ga=pc&metric=complete”;
document.getElementById(“link_ga_complete_zplayer_113411″).innerHTML = ”;
}
}
});

// End 12-12-2018 trungcq XLCYCMHENG_33549_xu_ly_scroll_to_top

var v_event_tracking_impression_prerollzplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_113411.player.on(“AE_impression”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_impression_prerollzplayer_113411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_113411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_impression_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1297464&ma_type_ads=impression&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_impression_preroll_zplayer_113411″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_event_tracking_click_prerollzplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_preroll”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_113411.player.on(“AE_clicked”, function(name) {
// Gọi GA load video
if(v_event_tracking_click_prerollzplayer_113411){
// Tao thẻ div để chưa link GA
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_preroll”);
if(document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_113411”)){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_tracking_click_preroll = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_click_preroll.php?id_news=1297464&ma_type_ads=ads_click&v_thiet_bi_ga=pc&id_cate=731”;
document.getElementById(“link_ga_tracking_click_preroll_zplayer_113411″).innerHTML = ”;
}
}
});

var v_err_log_1zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_error1”);
// các trường hợp mã lỗi của trình duyệt trả về
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_ERROR_1”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_1zplayer_113411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1297464&ma_error=ERROR_1″;
v_err_log_1zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_2zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_error2”);
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_ERROR_2”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_2zplayer_113411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1297464&ma_error=ERROR_2″;
v_err_log_2zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_3zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_error3”);
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_ERROR_3”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_3zplayer_113411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1297464&ma_error=ERROR_3″;
v_err_log_3zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_4zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_error4”);
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_ERROR_4”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_4zplayer_113411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1297464&ma_error=ERROR_4″;
v_err_log_4zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
});
var v_err_log_5zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_error5”);
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_ERROR_5”, function (name) {
// Gọi GA load video
if(v_err_log_5zplayer_113411){
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_video_err = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_load_video.php?id_news=1297464&ma_error=ERROR_5″;
v_err_log_5zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_1”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_1”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134111 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134111”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134111){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_1 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=1″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134111.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_2”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_2”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134112 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134112”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134112){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_2 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=2″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134112.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_3”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_3”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134113 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134113”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134113){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_3 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=3″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134113.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_4”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_4”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134114 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134114”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134114){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_4 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=4″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134114.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_5”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_5”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134115 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134115”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134115){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_5 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=5″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134115.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_6”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_6”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134116 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134116”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134116){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_6 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=6″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134116.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_7”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_7”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134117 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134117”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134117){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_7 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=7″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134117.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_8”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_8”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134118 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134118”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134118){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_8 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=8″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134118.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_9”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_9”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_1134119 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_1134119”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_1134119){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_9 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=9″;
v_track_slow_playlist_zplayer_1134119.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“track_slow_playlist_next_10”, function(){
console.log(“track_slow_playlist_next_10”);
$(“”).insertBefore(“#zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);

var v_track_slow_playlist_zplayer_11341110 = document.getElementById(“link_slow_playlist_next_zplayer_11341110”);
if(v_track_slow_playlist_zplayer_11341110){
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
var v_link_ga_slow_playlist_next_10 = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_video_slow_playlist_next.php?id_news=1297464&v_thiet_bi_ga=pc&second_load=10″;
v_track_slow_playlist_zplayer_11341110.innerHTML = ”;
}
});

videozplayer_113411.player.on(“timeupdate”, function () {
if(v_load_recommend_boxzplayer_113411 && typeof(v_thoi_luong_hien_thi) != “undefined” && v_thoi_luong_hien_thi != “”){
try{
var v_time_current = videozplayer_113411.player.currentTime();
if(v_time_current > 0){
if(v_time_current >= v_thoi_luong_hien_thi){
function getJsonRecomment(url,callback){
if(url == “”){
return “”;
}
dynamicIdLive = new Date().valueOf();
url = url+dynamicIdLive;
console.log(url);
var xhr = new XMLHttpRequest();
// Get url
xhr.open(“GET”, url, true);
// Kiểu phản hồi
xhr.responseType = “json”;
xhr.timeout = 50000; // Set timeout to 2 seconds
xhr.ontimeout = function () {console.log(“timeout”);}
// Load data
xhr.onload = function() {
var status = xhr.status;
if (status == 200) {
callback(xhr.response);
}else{
console.log(“B3: status != 200”);
}
};
xhr.send();
}
if(typeof v_url_json_data_recomment != “undefined”){
getJsonRecomment(v_url_json_data_recomment,function(v_object_recomend){
if(typeof v_object_recomend != “undefined” && parseInt(v_object_recomend.length) > 0){
var recomment_arr_video_ngay_hien_tai = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hien_tai_data_news_id”);
var recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id = _getStorageJson24h(“recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id”);
// Lặp để loại bỏ những bài đang xem
var arr_recomend_video = new Array();
var k=0;
for(j=0;j 0){
if(v_recomment_news_id== parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])){
continue;
}
if(typeof(recomment_arr_video_ngay_hien_tai) != “undefined” && recomment_arr_video_ngay_hien_tai.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
if(typeof(recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id) != “undefined” && recomment_video_ngay_hom_qua_data_news_id.indexOf(parseInt(v_object_recomend[j][“c_new_id”])) >= 0){
continue;
}
}
arr_recomend_video[k] = v_object_recomend[j];
k++;
}
var v_total_page_recommend =0;
v_total_page_recommend = parseInt(Math.ceil(parseInt(arr_recomend_video.length)/parseInt(v_object_recomend[0][“c_number_items”])));
// Tao HTML video recommend
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onclick”] = “return send_ga_gtag(‘box_goi_y_ngoai_khung_play’, ‘chuyen_muc_731~~vi_tri_tin_999~~id_tin_1297464~~phien_ban_pc’,’eyJjYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsImxldmVsMV9jYXRlZ29yeUlkXzI0aCI6IjczMSIsInBhZ2VDYXRlZ29yeV8yNGgiOiJlbnRlcnRhaW5tZW50IiwiY29uZmlnSWRfMjRoIjoiMTI5NzQ2NCIsImFydGljbGVJZF8yNGgiOiJudWxsIiwiZGV2aWNlXzI0aCI6InBjIiwiYWN0aW9uXzI0aCI6ImNsaWNrIn0=’, this)”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload”] = “id_chuyen_muc_731_id_bai_viet_1297464_phien_ban_pc”;
arr_recomend_video[0][“c_tracking_onload_gatag”] = “gtag(‘event’, ‘box_goi_y_ngoai_khung_play’,{categoryId_24h:’731′,pageCategory_24h:’entertainment’, articleId_24h:’1297464′,device_24h:’pc’,action_24h:’impression’});”;
var v_html_recomend = tao_html_recommend_video_tu_object(arr_recomend_video,”zplayer_113411″);
// Gắn HTML vào chuỗi
if(v_html_recomend !=””){
// Nếu tồn tại video highlight
if ($(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_113411”).length) {
$(“#vjs-marker-tableinfo-zplayer_113411”).after(v_html_recomend);
} else {
if ($(“#zplayer_113411_container”).length) {
$(“#zplayer_113411_container”).after(v_html_recomend);
}
}
// Hiển thị dạng slide
if ($(“#box_recommend_zplayer_113411”).length) {
$(“#box_recommend_zplayer_113411”).show(1000);
setTimeout(function(){
create_slide_page_number_recommend_video_json(“swiper_recommend_v2018zplayer_113411”, “swpier_container_zplayer_113411″,”swiper_active_slide_zplayer_113411”, “pagination-zplayer_113411″,”wrapper_zplayer_113411”,v_total_page_recommend, “swiper-slide slide_zplayer_113411”, “prvVid_recommendzplayer_113411”, “nxtVid_recommendzplayer_113411”);
$(“#box_recommend_zplayer_113411”).css(“height”, “”);
}, 900);
}
}
}
});
}
v_load_recommend_boxzplayer_113411 = false;
}
}
}catch(e){
console.log([“Errors”, e]);
}
}
});

videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_SLOW_WAITING”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_waiting_zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_media_slow_waiting”);
if(v_slow_waiting_zplayer_113411){
//đổi ms về s
v_so_giay_load = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking slow
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1297464&ma_slow=waiting&second_load=”+v_so_giay_load;
v_slow_waiting_zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_WAITING: “);
});
videozplayer_113411.player.on(“MEDIA_SLOW_METADATA”, function (evt, data) {
//console.log(data.waitTime);
var v_slow_metadata_zplayer_113411 = document.getElementById(“zplayer_113411_ga_media_slow_metadata”);
if(v_slow_metadata_zplayer_113411){
//đổi ms về s
v_so_giay_load_metadata = parseInt(data.waitTime/1000);
// Gọi link ga qua iframe để tracking lỗi
v_link_ga_slow = “/ajax/ga_tong_tai_nguyen_loi_media_slow.php?id_news=1297464&ma_slow=metadata&second_load=”+v_so_giay_load_metadata;
v_slow_metadata_zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
//console.log(“listener MEDIA_SLOW_METADATA: “);
});
videozplayer_113411.player.on(‘onPrerollStart’, function(name){
//console.log(‘ON PREROLL START’);
docGaPreroll_zplayer_113411 = document.getElementById(‘zplayer_113411_ga_preroll’);
if(docGaPreroll_zplayer_113411){
docGaPreroll_zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_preroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_113411.player.on(‘onOverlayStart’, function(name){
//console.log(‘ON OVERLAY START’);
docGaOverlay_zplayer_113411 = document.getElementById(‘zplayer_113411_ga_overlay’);
if(docGaOverlay_zplayer_113411){
docGaOverlay_zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_overlay_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});videozplayer_113411.player.on(‘onPostRollStart’, function(name){
//console.log(‘ON POSTROLL START’);
docGaPostroll_zplayer_113411 = document.getElementById(‘zplayer_113411_ga_overlay’);
if(docGaPostroll_zplayer_113411){
docGaPostroll_zplayer_113411.innerHTML = ”;
}
/* begin 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */
/*event_ga_postroll_video_content*/
/* end 4/10/2017 TuyenNT xu_ly_gan_ga_video_theo_loai_giai_dau_frontend_pc */

});

videozplayer_113411.player.on(“onResume”, function (evt, data) {
//console.log(“listener onResume: “);

});
videozplayer_113411.player.on(“onStop”, function(name) {
//console.log(“listener onStop: “);

});

}
videoAdsInitzplayer_113411 = true;
}
// Ga video load luôn được chạy
var docLoadTrang = document.getElementById(‘zplayer_113411_content_ga’);docLoadTrang.innerHTML= ”;
function inViewport( element ){
// Get the elements position relative to the viewport
var bb = element.getBoundingClientRect();
// Check if the element is outside the viewport
// Then invert the returned value because you want to know the opposite
return !(bb.top > innerHeight || bb.bottom

Theo Đan Chi (Dân Việt)
XEM THÊM TIN KHÁC

TIN HOT